A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018: Kinh doanh lành mạnh – Tiêu dùng bền vững

Ngày 29 tháng 01 năm 2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 90/KH- SCT về việc Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mục đích của Kế hoạch nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước; và nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thông qua hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và Bản tin Công Thương.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết