A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và Lộ trình áp dụng tỷ lệ áp dụng phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường triển khai thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Văn bản số 4343/UBND-KTN ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Sở Công Thương Phú Thọ đã ban hành văn bản số 1362/SCT-QLTM ngày 18/12/2017 về việc khẩn trương triển khai thực hiện lộ trình xăng E5 RON 92 tới các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện lộ trình sản xuất và kinh doanh xăng E5 RON 92 để đảm bảo mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng E5 RON 95. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hình thành và phát triển một mạng lưới kinh doanh xăng dầu, bao gồm: 01 thương nhân đầu mối, 03 thương nhân phân phối,  01 thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu bán lẻ xăng dầu, các tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Với tổng số 169 cửa hàng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa có trạm phối trộn xăng E5 RON 92. Do chưa triển khai xây dựng được trạm phối trộn xăng E5 RON 92 tại kho xăng dầu Việt Trì nên toàn bộ nguồn xăng E5 RON 92 từ Công ty xăng dầu khu vực I.

Một số khó khăn khi triển khai thực hiện:

Lộ trình thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 từ ngày 01/01/2018, tuy vậy nguồn cung Ethanol để pha trộn còn hạn hẹp. Hiện chỉ có 01 đơn vị là Công ty TNHH Tùng Lâm có cung cấp Ethanol với cảng giao tại Đồng Nai; nguồn nhập khẩu có mức thuế còn khá cao, chưa kể cước vận chuyển. Do đó, việc chủ động nguồn Ethanol phối trộn còn gặp khó khăn.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu cơ bản được đầu tư đã lâu, nhiều cửa hàng chỉ có từ 1 - 2 bể chứa do vậy chi phí chuyển đổi ban đầu lớn như: Đầu tư cơ sở vật chất, vệ sinh bồn bể, trụ bơm, chi phí tạo nguồn (do thay đổi điểm nhận hàng), chi phí bảo quản hàng hóa, hao hụt, giá vốn mặt hàng cao.

Đối với các tỉnh miền núi chưa có các trạm phối trộn xăng E5 RON 92, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn hơn do thời gian tạo nguồn lâu hơn và khó kiểm soát chất lượng trong khâu vận chuyển.

Công tác triển khai, giám sát, hỗ trợ các đại lý trong công tác chuyển đổi kinh doanh xăng sinh học, thực hiện lộ trình kinh doanh xăng sinh học của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối còn nhiều hạn chế.

Giải pháp đặt ra nhằm thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92:

Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Lộ trình sản xuất và kinh doanh xăng E5 RON 92; hướng dẫn và chấn chỉnh việc tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92 tại các cửa hàng bán lẻ phù hợp, đáp ứng yêu cầu từ ngày 01/01/2018, chỉ cho phép sản xuất và kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền để người tiêu dùng nhận thức rõ hơn về lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 và nêu rõ lợi ích của việc sử dụng xăng E5 RON 92, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng xăng E5 RON 92.

Chủ động phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ và các cơ quan chức năng liên quan trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng xăng sinh học theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện lộ trình trên địa bàn, đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng sản phẩm xăng E5 RON 92, tránh gian lận thương mại.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết